Opatija

Opatija je jedno od najpoznatijih turističkih mesta u Hrvatskoj, kao i mesto s najdužom turističkom tradicijom na istočnoj obali Jadrana

Više informacija