Uslovi putovanja

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010-84/2015)  direktor TA “Panorama d.o.o.“ iz Beograda dana 25.01.2018. godine utvrđuje sledeće 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. Predugovorno obaveštavanje
2. Prijave, uplate i Ugovor
3. Obaveza i prava Organizatora
4. Obaveza i prava Putnika
5. Cene i sadržaj usluga
6. Promena cene i pravo putnika na otkaz
7. Kategorizacija i opis usluga
8. Smeštaj, ishrana i prevoz
9. Putne isprave, zdravstveni i zakonski propisi
10. Prtljag
11. Promena i otkaz Ugovora od strane Organizatora
12. Otkaz Ugovora od strane putnika
Osiguranje i Garancija putovanja
14. Pomoć, reklamacija, tužba i rešavanje sporova
15. Program putovanja po zahtevu putnika i pojedinačne usluge
Zaštita ličnih podataka putnika
Obaveznost primene