Subagenti

Subagenti

Naša agencija omogućava subagentima da vrše prodaju turističkih aranžmana u našoj organizaciji, rezervacije hotela, kao i rezervacije i prodaju avionskih karata.

Za potpisivanje subagentskog ugovora, potrebno je da preuzmete ugovor sa našeg web sajta i da nam pošaljete 1 potpisan i overen primerak u originalu na adresu: Panorama doo Beograd, Makedonska 5, 11000 Beograd, Srbija. Po prijemu Ugovora, poslaćemo Vam vaš primerak poštom u originalu.

Napomena: uslov za dobijanje subagentskog Ugovora je da je pravno lice – subagent registrovano u APR-u – Registrar turizma, za obavljanje posredničke delatnosti u turizmu. 

Dokumenta za preuzimanje