Subagenti

Naša agencija omogućava subagentima da vrše prodaju turističkih aranžmana u našoj organizaciji, uz proviziju koja se posebno definiše za svaki od hotela iz naše ponude.

Subagenti

Za potpisivanje subagentskog ugovora, potrebno je da preuzmete ugovor sa našeg web sajta i da nam pošaljete 1 potpisan i overen primerak. Agencija zadržava diskreciono pravo da ne odobri svaki zahtev za subagentsku prodaju aranžmana.

Dokumenta za preuzimanje

Newsletter