Tara

Tara

Masiv planine Tare nalazi se u zapadnoj Srbiji, u severozapadnom delu je oivičen dubokim kanjonom reke Drine, dok mu se

Više informacija