Portorož

Portorož

Portorož je turističko mesto na severnoj obali slovenačkog primorja. Predstavlja jedan od najvećih turističkih centara u Sloveniji i na celom Jadranu. Poznat je kao destinacija je sa kvalitetnim hotelima i raznovrsnim i atraktivnim sadržajima. Kockarnice, savremena marina, restorani, kongresni sadržaji, uredjene plaže i wellness centri su samo deo turističke ponude. Portorož je jedna od retkih destinacija koja je aktuelna tokom cele godine.

Portorož Ponude

Smeštaj

Kategorija

Usluge

5/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
5/5
3/5
4/5

Mapa