Izrael 15.02.2017

Izrael 16.02.2018Paket aranžman za Izrael, 6 dana sa avionskim prevozom sa uslugom polupansiona u odabranim hotelima sa 4*. Pored avionskog prevoza, odličnog hotelskog smeštaja, transfera (aerodrom-hotel-aerodrom), usluge  stručnog vodiča, u cenu aranžmana je uključeno i besplatno razgledanje Tel Aviva, Jafe i Vitlejema. Svim putnicima nudimo i mogućnost doplate za organizovane, pojedinačne, fakultativne izlete kao i paket za sve izlete iz ponude po dosta povoljnijim cenama.

Cenovnik

6 ana avionom – 5 polupansiona (cena po osobi u Eur)

Grand Park 4* ili Nativity hotel 4* (Vitlejem)

 • 1/2+1 – 495,00
 • doplata za 1/1 sobu – 125,00
 • treća odrasla osoba – 470,00
 • dete 2-12 godina – 295,00

U cenu putovanja je uračunato:

 • prevoz avionom, direktan let Beograd – Tel Aviv/ Tel Aviv Beograd
 • smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu 4* (lokalne kategorizacije) u Vitlejemu
 • usluga u hotelu je na bazi polupansiona – noćenje sa doručkom i večerom
 • organizovani transferi klimatizovanim turističkim autobusom i navedena razgledanja prvog i drugog dana, prema programu
 • troškovi organizacije putovanja, kao i profesionalni, licencirani turistički vodič na srpskom jeziku koji sa grupom putuje iz Beograda

U cenu putovanja nije uračunato:

 • aerodromske takse 98,00 Eur po osobi (cena avio taksi data u trenutku objavljivanja programa, podložna je promeni i zavisi od avio kompanije)
 • dinarski deo aranžmana u iznosu od 2.000,00 RSD plaćaja se u agenciji uz aranžman (plaćaju odrasli i deca 2-12 godina)
 • fakultativni izleti sa profesionalnim vodičem na srpskom jeziku
 • obroci tokom ture koji nisu navedeni u programu putovanja
 • napojnice za lokalno osoblje, koje su u ovom delu sveta obaveza, u iznosu od 30,00 Eur po osobi, ovaj iznos treba predati vodiču na destinaciji
 • međunarodno zdravstveno osiguranje  i osiguranje od otkaza putovanja

Fakultativni izleti i usluge:

 • Jerusalim – Maslinska gora, Getsimanski vrt, Sionska gora i Zapandi Jerusalim – 45,00 Eur po osobi
 • Jerusalim – crkva Sv. Ane, banja Vitezda, Via Dolorosa, crkva Hristovog Vaskrsenja (Golgota i Hristov grob), via Cardo, Hramovni breg, Zid Plača – 50,00 Eur po osobi
 • Jerihon, Masada, Mrtvo more (uključen ručak) – 70,00 Eur po osobi
 • Jerdenit, Galilejsko jezero, Tiberias, Kapernaum, Nazaret (uključen ručak) – 75,00 Eur po osobi

Cene:

 • cene su izražene u Eur i plative su u dinarima po prodajnom kursu Banke Inteza za efektivu na dan uplate aranžmana

Način plaćanja:

 • gotovinski
 • virmanski
 • platnim karticama
 • čekovima gradjana

Uslovi plaćanja:

 • 50% prilikom rezevacije, ostatak 21 dana pre polaska
 • ukoliko se rezervacija aranžmana izvrši u roku koji je kraći od 21 dana, prilikom rezervacije se vrši kompletna uplata aranžmana
 • u slučaju promene cena, cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos uplate za akontaciju

Program

1. dan - 15.02.2018
2. dan - 16.02.2018
3. dan - 17.02.2018
4. dan - 18.02.2018
5. dan - 19.02.2018.
6. dan - 20.02.2018

Smeštaj

Grand Park hotel 4*

Hotel se nalazi u centralnoj oblasti Vitlejema, na 20-ak minuta vožnje od Jerusalima i 15-ak minuta šetnje od crkve Hristovog rođenja. Komforno nameštene sobe, opremljene su kablovskom televizijom, klima uređajem, kuvalom za čaj i kafu, minibarom, a većina soba ima balkon. Besplatan wi-fi je dostupan u čitavom hotelu. Svaka soba ima privatno kupatilo, sa fenom za sušenje kose i kozmetičkom opremom. Hotel poseduje bar I restoran, kao i gornju terasu, gde se može popiti piće ili ugodno jesti dok uživate u pogledu na Vitlejem i Jerusalim.

www.grandpark.com/bethlehem

Nativity Hotel 4*

Smešten u veoma tihom delu Vitlejema, na pešačkoj distanci od nekoliko supermarketa i na 10 minuta vožnje od Crkve Hristovog Rođenja. Komforne, udobno namestene sobe opremljene su privatnim kupatilima, kablovskom televizijom i imaju fen i sefove. Hotel poseduje dve restoranske sale, bar na spratu i lepu baštu.

www.nativityhotel.net

Destinacija

Izrael

Izrael je prostor gde se prepliću svetovi, religije, prošlost i budućnost, prostor snažnih i dramatičnih prirodnih i etnografskih kontrasta, tradicionalnog i modernog, područje na kojem su se od iskona dešavala burna istorijska i duhovna previranja u večitoj težnji ljudi da različitosti i međusobno nerazumevanje pomire ili pobede. Program obuhvata sveta mesta tri velike religije: judeizma – Zid plača, hrišćanstva – crkvu Blagovesti u Nazaretu, crkvu nad pećinom Hristovog rođenja u Vitlejemu, crkvu Vaskrsenja sa Golgotom i Hristovim grobom u Jerusalimu, zatim svetilišta na Maslinskoj i Sionskoj gori, Hristov stradalni put i Goru blaženstava, crkvu Umnožavanja hlebova i ribe i Kapernaum na Galilejskom jezeru, a Kupola na steni i džamija Aksa na Hramovnom bregu podsećaju nas da je Jerusalim treće sveto mesto islama. Na ovom putovanju videćemo i modernu metropolu zemlje Tel Aviv, kao i Kanu, Masadu i druga važna mesta koja čine prošlost i garantuju budućnost „Svetoj zemlji“. Ne smemo zaboraviti jedinstven doživljaj putovanja kroz Judejsku pustinju i veoma retko fizičko iskustvo na planeti – plutanje u Mrtvom moru.

Napomena

Sastavni deo ovo programa su Opšti uslovi putovanja turoperatora agencijae Odeon World Travel, OTP br. 5/2013 od 18.02.2013. godine

Ovlašćeni subagent – Turistička agencija Panorama – Panorama doo

Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 21 dan pre polaska na put ili do popune mesta.

 • potrebno je najmanje 15 putnika za realizaciju putovanja.
 • postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu
 • uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
 • hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze
 • organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji
 • za državljane Republike Srbije, koji poseduju važeći biometrijski pasoš, nije potrebna viza za Grčku
 • putnici koji poseduju inostrani pasoš moraju sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave
 • organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama agencije moguće je obezbediti polisu UNIQA OSIGURANJA. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Opšte napomene:

 • u okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja
 • organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…)
 • organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje
 • u slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
 • mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Organizator ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
 • Opšti uslovi  organizatora putovanja su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Upit