Opšte Napomene

Putno osiguranje nije uključeno u cenu i može se dobiti u našoj agenciji po važećem cenovniku osiguravajuće kompanije uz važeći pasoš. Putno osiguranje nije neophodno, ali se preproručuje jer je na taj način putnik, odnosno osiguranik pokriven za sve nepredvidjene i hitne medicinske intervencije, kao i troškove medicinske evakuacije i repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrdjenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja

Opšte informacije vezane za program putovanja

 • Prvi dan: dolazak i smeštaj po vremenu ulasku koji je naveden kod hotelijera ili vlasnika smeštaja i Organizatora putovanja. Korišćenje usluga je po cenovniku i vremenu korišćenja navedenom od strane hotelijera ili vlasnika smeštaja i Organizatora putovanja, a odnose se na noćenje ili usluge ishrane i sve ostale nepomenute usluge.
 • Zadnji dan: izlazak iz smeštaja po vremenu ulasku koji je naveden kod hotelijera ili vlasnika smeštaja i Organizatora putovanja

Napomena

 • vremena ulaska i izlaska iz hotela su navedena na osnovu standardnih hotelskih pravila i mogu se promeniti u zavisnosti od tipa smeštaja ili posebnih uslova hotelijera ili vlasnika smeštaja
 • molimo Vas da se pre polaska na put, informišete o vremenima ulaska i izlaska za svaki pojedinačan smeštaj iz naše ponude
 • u slučaju prevoza minibusom sa kućne adrese, vreme polaska i povratka odredjuje prevoznik
 • u slučaju prevoza autobusom, vreme polaska i povratka odredjuje Organizator ukoliko su u pitanju paket aranžmani sa uključenim prevozom. Ukoliko se autobuski prevoz koristi kao odvojena usluga, vreme polaska i povratka odredjuje prevoznik
 • u slučaju individualnog prevoza avionom (redovne linije), vreme polaska i povratka se odredjuje na osnovu reda letenja avio kompanije, tj. satnice putovanja na osnovu prevoznog dokumenta – avio karte
 • u slučaju prevoza avionom – čarter let, vreme polaska i povratka se odredjuje na osnovu programa putovanja Organizatora putovanja. Molimo Vas da imate u vidu da je satnica putovanja čarter letova podložna promenama. Organizator putovanja je u obavezi da obavesti putnika minimum 24 sata pre polaska o tačnom vremenu polaska i povratka.

Napomena za opis smeštaja i usluga, cene, reklamacije, putne isprave i vizni režim:

 • svi opisi smeštaja i usluga su opisani na internet stranici turističke agencije ili na zvaničnom hotelskom web sajtu
 • ukoliko se opisi smeštaja i usluga razlikuju, primenjuju se isključivo opisi na zvaničnoj web stranici hotela
 • sve cene na web sajtu turističke agencije su informativnog karaktera
 • u slučaju neadekvatnog smeštaja il bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka, reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku sa putovanja neće biti razmatrane
 • ORGANIZATOR PUTOVANJA nije ovlašćen za kontrolu važnost putnih isprava
 • svi putnici su u obavezi da pre uplate ili rezervacije aranžmana provere vizni režim režim zemlje u koju putuju

Napomena za opis smeštaja i usluga, cene, reklamacije, putne isprave i vizni režim:

 • svi opisi smeštaja i usluga su opisani na internet stranici turističke agencije ili na zvaničnom hotelskom web sajtu
 • ukoliko se opisi smeštaja i usluga razlikuju, primenjuju se isključivo opisi na zvaničnoj web stranici hotela
 • sve cene na web sajtu turističke agencije su informativnog karaktera
 • u slučaju neadekvatnog smeštaja il bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka, reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku sa putovanja neće biti razmatrane
 • ORGANIZATOR PUTOVANJA nije ovlašćen za kontrolu važnost putnih isprava
 • svi putnici su u obavezi da pre uplate ili rezervacije aranžmana provere vizni režim režim zemlje u koju putuju
back-to-top