Opšte napomene

Individualni program putovanja:

  • Prvi dan: dolazak i smeštaj u hotel od 14.00, prva usluga u hotelu je večera
  • Zadnji dan: doručak, izlazak iz hotela do 10.00

Napomena: vremena ulaska i izlaska iz hotela su navedena na osnovu standardnih hotelskih pravila. Molimo Vas da se pre polaska na put, informišete o vremenima ulaska i izlaska za svaki pojedinačan smeštaj iz naše ponude

Napomena za opis smeštaja i usluga, cene, reklamacije, putne isprave i vizni režim:

  • svi opisi smeštaja i usluga su opisani na internet stranici turističke agencije ili na zvaničnom hotelskom web sajtu
  • ukoliko se opisi smeštaja i usluga razlikuju, primenjuju se isključivo opisi na zvaničnoj web stranici hotela
  • sve cene na web sajtu turističke agencije su informativnog karaktera
  • u slučaju neadekvatnog smeštaja il bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka, reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku sa putovanja neće biti razmatrane
  • ORGANIZATOR PUTOVANJA nije ovlašćen za kontrolu važnost putnih isprava
  • svi putnici su u obavezi da pre uplate ili rezervacije aranžmana provere vizni režim režim zemlje u koju putuju

Opšti uslovi putovanja

Program je usaglašen sa opštim uslovima organizatora putovanja agencije Panorama licenca OTP br 16 od 30.01.2010, polasci su individualni i i nije neophodan minimum putnika da bi se aranžman realizovao

Garancija i Polisa osiguranja putovanja

Garancija po ugovoru o garanciji putovanja broj 0046/2017 od 22.12.2016 (primena od 25.01.2017) zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Polisa broj 3000555656 od 22.12.2016 godine (primena od 25.01.2017) Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

Turistička agencija Panorama – Panorama doo